ספר השירה פרי עטם של אייל נח וליאת דניאלי.
עמוד רביעי:
4