14937912_10154656989908088_902012485_nאחרי מותי/הקטור
אחרי מותי יפרדו מגופי סימני העבר
וכמו נכתב כבר דבר אלוהים
וכמו אין משמעות לנצח לנצח
העכשיו הכאוב המוטה אל עבר
האפשרות האחת.
אחר כך יערימו אבנים ואדמה
ויתערבב חוסר ערך אחד במישנהו
אני לא אני
השאלה לא תהיה
והצערהוא רגש
החיבור יישאר לתמיד בדמות
מתחלפת באושר ובכאב
ובמיוחד באפשרות
של שניה אחת כל פעם
ונגמר.