8נשמח לקרוא את תחושתכם בעקבות המילים והציור של לילותינו…