שמן צף על פני מים
מי יצוף על פני מי? האמת או השקר?
את מי אשלוף בזמן אמת? את התוך או את הדימוי של התוך?
אש מבטי אל החוץ.
אש כאבי, אש רגשותי
להבה אחת שבוערת בלי סוף.
הסוף שם והוא לא עכשיו.
ללא אש אין תנועה ואין גלים
מרימה מבטי אל על
רואה שמים גדולים
יודעת שאני שמש וגם שמיים עם כוכבים
האמת היא, שעלי לבחור באיזה אופן ארצה להאיר
באיזה חום אשתמש לאנרגיה.
כי כל עוד לא אבחר להיות אור, אהיה חושך.