img_2598

האש ברגלי מניעה אותי קדימה
הדלת נפתחת ואני קפואה
עומדת בפתח
חצי ממני מתקדם וחצי לא זז
נשברת לשתיים.
בשקט יש אפשרות לאיחוד
לצאת יחדיו ולעבור את הפתח.
התנועה הבלתי פוסקת מכלה את הזמן
אבל איך אפשר להפסיק ואיך לא בפתח הדלת?
ויכוח פנימי בין שני חלקי עצמי.
תשוקה גדולה ובוערת בתוך צנצנת
פקק סוגר עליה
אין חמצן
אין להבה
פותחת פקק
עוברת בפתח
נשימה.