מלא בספק, מלח ים.
מצידי ימות המשיח.
לא ממלא את עצמי בקמטים נפיצים,
מזהה את האגן הריק. דג מלוכלכך.
לנסוך את עינייך מקנאה על מה יכול היה להיות.
מכווץ את תחושות הפספוס.
מעליב את תחושות ההצלחה,
קרש מעץ לימון מכה, מטיח את ראשי.
מרכיז את תרכיז הנשמה, שלא תכבי לי.
מתוך החשכה אצא. בא לי כנפה.
שני סינים מסתכלים עלי בצורה מוזרה.
 לא רוצה למות.