בתרבות המאורית בניו זילנד נהוג לערוך את הטקס הבא על מנת לקרוא לצעירים להתבונן פנימה לתוך עצמם במעבר לבגרות.
https://www.youtube.com/watch?v=YT7Iyk8LoEg

פירוש המילים בקטע:

Pay attention
Listen up, take your stance!
Hi!
Arms outstretched,
out and back!
Kss Kss

What is right is always right!
In – deed!
What is right is always right!
Ah… yes!

Be true to yourself, my son!
You have raised my concerns, so listen up!…. .
What is this problem you are carrying?
How long have you been carrying it for?
Have you got that? Right, let’s go on.

So son, although it may be difficult for you
and son, although it seems to be unyielding
no matter how long you reflect on it
the answer to the problem
is here inside you.
Indeed! Indeed! Indeed! Yes, indeed!

לכתבה במלואה:
http://www.folksong.org.nz/tika_tonu/