ציפור/ הדס קליינמן ואביב בכר

לא כל
מה שלא רואים
הוא לא קיים

יש מקום אחר
בו מתחבאת הנשימה

איך אנסה להיות
את מה שלא הייתי כבר
איך אחפש מטמון
בתוך מבוך מוכר

כשאהיה גדולה
אהיה שקטה
עכשיו זה לא הזמן

אני לא רואה
את האור
בקצה הסוף
אבל הלב יודע
לחכות
למנגינות

איך אבקש לרצות
כל מה שלא היה חלום
איך אהפוך ציפור
גלויה
ועפה למרום

עכשיו אני
כבר מוכנה
להשתתק
להיכנע
כל מה שלא קיים נמצא
במנגינות

לא כל
מה ש
לא רואים
הוא לא קיים