13

מעלים לכם שוב כתזכורת את חן לין מבצעת את השיר מיתרים, דן סלומון מלווה אותה בנגינה על הפסנתר:
https://www.youtube.com/watch?v=ZELp9aPjmLE