תני לנשימה לאסוף את הרוח שבך
להוויה להתממש, להיות לך מראה
האחיזה בעיקר או בטפל
את המחליטה שלך לדעת

רק מקום של שקט מבקשת
אור מדליק בך סימן לרגש
העולם שאת יפרח עצמו ממנו
לעץ ירוק עד

תני לפעימה להצית את הפרא שבך
לשיגעון להביס את קירות הנשמה
האחיזה בשליטה שלא מרפה
את המחליטה שלך לדעת

רק מקום של שקט מבקשת
אור מדליק בך סימן לרגש
העולם שאת יפרח עצמו ממנו
לעץ ירוק עד