גשר
שלי
מתפרק
והוא היה בין
חן וחן
והוא קרס
אל תוך עצמו
ועוד חן אחת
שהלכה עליו
מתה.