כמה קשה להכיר בטוב בלי לחשוב על הרע.
כמה קשה להוכיר תודה בלי לחשוב על פחדים.
כמה קל להתחבר לפחד. וכמה משחרר.
כמה זמן צריך לעבור כדי שאוכל לקרוא מתנה – למשבר

תודה לגיא כהן ♥