56-3625467-dsc-0235 img_1605

עמוק עמוק בתוך מרתף אחד חשוך וקריר שוכב לו בקבוק אחד של יין, שקט נסתר מהעולם.

הוא לא לבד שם במרתף, הוא מוקף בעוד שנראים כמוהו ובטח שעין תמימה יכולה בקלות  לטעות ולחשוב שהוא כזה כמו השאר.

אבל הוא לא

הוא מבציר ישן כבר משהו כזה משנות ה-80 ואם היו מסתכלים בחטף היו חושבים שהוא כבר התקלקל לו מזמן

הרי הוא נראה כמו שכמותו הצעירים שהכוחות שלהם ייגמרו ממש מהר, שרק יכולים כאן ועכשיו, מתפוצצים מהר וחולפים מיד. הם יוצאים אחד אחד לכיוון המדרגות שמובילות מעלה

אבל הוא לא כזה

כבר שהיה ממש קטן ראו שהוא שונה, הוא התנהג קצת אחרת וקיבל יחס מיוחד, נתנו לו תנאים האמינו בו והשאירו אותו במרתף כי עכשיו זה באחריותו מה שיהיה ממנו

הוא שכב שם בפינה חשוכה..הרבה זמן והיה לו טוב לקחת את הזמן כי זה מפחיד מי יודע מה מחכה לו בקצה המדרגות? איך בכלל יידע מה יהיה ממנו? איך בכלל יידע מה הא רוצה שיהיה ממנו?

במהלך הזמן הזה התחוללה סערה בבקבוק שלו, הוא השתנה כל הזמן עד שבקושי יכל לזהות את עצמו. גם היו רגעים של אימה, קשיים גדולים מנשוא וממש הרגיש שיכול להיות כבר שהוא הולך למות ואולי הוא לא כזה חזק, אולי הוא לא מה שהוא חשב או מה שייעדו לו כי ייעדו לו גדולות וגם זה קצת יותר מדי לפעמים

אבל לא הוא, הוא לא כמו כולם. הוא עמד בזה בניגוד לכל הסיכויים הוא עמד בזה

ועכשיו. עכשיו הגיע הזמן שלו, להפסיק לפחד

הגיע הזמן לצאת מהמרתף ולהתפרץ בגאווה אל העולם יחידי במינו ואדיר וכשיפתחו אותו יעבור רעד קל בלבבות, רעד עדין שיארך שבריר שנייה שבחיים, אי אפשר לשכוח

דמעה תיפול, כזו שנופלת רק שמשהו גדול באמת קורה

עכשיו.

זה הזמן

הוא מוכן. להיות ענק וללכת עד הסוף